ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

  • ΑΓΧΟΥΣ
  • ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ
  • ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
  • ΠΕΝΘΟΥΣ - ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
  • ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
  • ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ κ.α.